Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

OFERTA UBEZPIECZEŃ
Ubezpieczenia dla Ciebie i Twojej Rodziny

Ubezpieczenie
Komunikacyjne

 • Auto-Casco

Ochronie ubezpieczeniowej w ramach Auto-Casco podlega samochód wraz z jego wyposażeniem.

Ubezpieczenie Auto-Casco obejmuje szkody powstałe w wyniku:

 • zderzenia pojazdów,
 • zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, znajdującymi się poza pojazdem,
 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,
 • uszkodzenia pojazdu przez sprzęt sportowy przewożony w bagażniku zewnętrznym,
 • pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania,
 • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, znajdującego się na zewnątrz pojazdu.

Zakres ubezpieczenia możesz rozszerzyć o ryzyko kradzieży.

Auto-Casco chroni Cię w granicach geograficznych Europy (z wyjątkiem terytoriów niektórych państw byłego ZSRR) oraz na terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu. Umowę ubezpieczenia zawiera się maksymalnie na okres 1 roku.

 

 • OC - Odpowiedzialność cywilna

OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym w Polsce. Ogólne Warunki Ubezpieczenia ustalone zostały w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.). Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując samochodem lub innym pojazdem, spowodowała szkodę na mieniu lub osobie. Ubezpieczenie obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Umowę ubezpieczenia zawiera się maksymalnie na okres 1 roku.

 

 • NNW kierowcy i pasażerów

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków właściciela i kierowcy samochodu, związane z poruszaniem się po drogach publicznych, od momentu wsiadania do chwili wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju na trasie jazdy.

Ubezpieczenie NNW KiP obejmuje również wypadki, do których doszło podczas bieżącej obsługi samochodu (pobieranie paliwa na stacji benzynowej, załadowywanie i wyładowywanie, mycie i czyszczenie, otwieranie i zamykanie drzwi lub bramy garażu), wykonywanej w jego bezpośredniej bliskości.

W zakres ubezpieczenia wchodzą ponadto następstwa nieszczęśliwych wypadków pasażerów samochodu wymienionego w umowie ubezpieczenia, wynikające z poruszania się nim po drogach publicznych, od momentu wsiadania do chwili wysiadania, z uwzględnieniem chwilowego postoju na trasie jazdy.

 

 • Szyby samochodowe

Przedmiotem ubezpieczenia jest szyba czołowa, tylna oraz szyby boczne pojazdu. Ochroną objęte są szkody powstałe na terenie RP.

Wysoka suma ubezpieczenia - 5.000 zł. Assistance obejmujący holowanie z miejsca zdarzenia i opłacenie parkingu strzeżonego. W przypadku wystąpienia szkody szybowej klient nie traci zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w AC.

 

 • Car Assistance

Awaria samochodu? Potrzebne holowanie, pojazd zastępczy lub hotel? Ubezpieczenie Car Assistance to niezbędna pomoc i opieka, gdy pojawia się problem z Twoim samochodem. Popraw swój komfort podróżowania, korzystając z jednego z trzech wariantów ubezpieczenia – Standard, Premium lub Prestiż

 

Ubezpieczenie
Domu i mieszkania

 • Mieszkania i domu

Korzyści:

Szukasz skutecznej ochrony dla swojego majątku? Mieszkanie lub dom możesz ubezpieczyć już teraz – szybko i łatwo.

 • zapewniamy ochronę domu lub mieszkania wraz z ich stałymi elementami i mieniem ruchomym,
 • zakres ubezpieczenia możesz rozszerzyć po opłaceniu dodatkowej składki.

Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie:

 • dom jednorodzinny,
 • mieszkanie, rozumiane jako część budynku wielomieszkaniowego, wraz z pomieszczeniami przynależnymi (np. piwnica, garaż),
 • mienie ruchome należące do Ubezpieczającego,
 • stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Mienie ruchome to m.in.: sprzęt audiowizualny, komputerowy, wyroby ze złota i srebra, sprzęt turystyczny i sportowy oraz wszelkiego rodzaju urządzenia i sprzęty domowe, np. pralki, lodówki, meble, dywany.

Stałe elementy mieszkania to elementy zamontowane lub wbudowane na stałe, np.: meble, antresole, piece i kominki oraz powłoki malarskie, wykładziny sufitów, ścian i podłóg.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie ruchome i stałe elementy mieszkania znajdujące się:

 • w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, wskazanym w umowie ubezpieczenia,
 • w piwnicy, pralni domowej, garażu, na strychu lub w innych pomieszczeniach gospodarczych, znajdujących się w tym samym budynku wielomieszkaniowym, w którym mieści się ubezpieczone mieszkanie,
 • w budynku gospodarczym lub garażu, położonym na terenie tej samej nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny,
 • w garażu, wskazanym w umowie ubezpieczenia.

Domy jednorodzinne, mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego,
 • zalania,
 • huraganu,
 • gradu,
 • spływu wód po zboczach,
 • osunięcia się ziemi,
 • zapadania się ziemi,
 • lawiny,
 • naporu śniegu,
 • dymu i sadzy,
 • upadku drzewa,
 • uderzenia pojazdu.

Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o szkody powstałe w wyniku powodzi.

Ponadto mienie ruchome i stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:

 • kradzieży z włamaniem,
 • rozboju.

Po opłaceniu dodatkowej składki możesz ubezpieczyć:

 • szkody powstałe wskutek wandalizmu,
 • udokumentowane koszty, poniesione w związku z wymianą zabezpieczeń drzwi wejściowych w przypadku utraty kluczy wskutek kradzieży, rozboju lub zagubienia,
 • udokumentowane koszty wynajmu lokalu zastępczego, jeżeli ubezpieczony dom jednorodzinny lub mieszkanie nie nadaje się do dalszego zamieszkiwania przez co najmniej trzy dni, w wyniku wystąpienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem.

W ramach ubezpieczenia mieszkania lub domu jednorodzinnego, za dodatkową opłatą, możesz chronić także oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne (szyby okienne, drzwiowe, lustra, elementy szklane stanowiące składową część mebli itp.) od stłuczenia.

 

 • Domek letniskowy

Kiedy wracasz do domu z urlopu martwisz się, co dzieje się z Twoim domkiem letniskowym? Właśnie do osób takich, jak Ty, adresowana jest nasza oferta - specjalne ubezpieczenie, które sprawi, że każdy właściciel domku nad jeziorem będzie mógł spać spokojnie - nie tylko podczas wakacji.

 • ubezpieczasz domek letniskowy wraz z mieniem ruchomym i elementami stałymi,
 • dzięki opcjom dodatkowym możesz rozszerzyć zakres ochrony.

 

 • Dom w budowie

Inwestujesz w budowę domu. Czy dbasz również o bezpieczeństwo tej inwestycji? Ubezpieczenie domu w budowie zapewnia ochronę mienia podczas prowadzenia prac budowlanych.

Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie:

 • domy jednorodzinne wraz ze stałymi elementami,
 • garaże wolno stojące, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury mieszczące się na terenie tej samej nieruchomości, na której stoi ubezpieczony dom,
 • należące do Ubezpieczającego mienie ruchome, znajdujące się w ubezpieczonych domach.

 

 • Home Assistance

Ubezpieczenie zapewnia zorganizowanie natychmiastowej pomocy w razie wystąpienia szkody lub zagrożenia wystąpienia szkody. Zapewnia pomoc specjalisty, np. hydraulika, ślusarza.

Usługi w zakresie Home Assistance realizowane są w miejscu ubezpieczenia.

Kontakt z nami jest niezwykle prosty! 7 dni w tygodniu, o każdej porze dnia i nocy, czekamy na Twój telefon. Niezwłocznie po zgłoszeniu zorganizujemy niezbędną pomoc.

Usługi w ramach Assistance realizowane są maksymalnie w ciągu czterech godzin od zgłoszenia.

W wielu sytuacjach dzięki ubezpieczeniu Assistance możesz liczyć na profesjonalną pomoc

Ubezpieczenie
Podróży

 • Hestia Podróże

Często podróżujesz i chcesz mieć pewność, że w czasie wyjazdu żaden nieprzewidziany wypadek nie pokrzyżuje Twoich planów? Ubezpiecz się w pakiecie Hestia Podróże i pozwól mu kompleksowo czuwać nad Twoim bezpieczeństwem .

Na lotnisku ginie Ci bagaż? W czasie górskiej wycieczki pechowo skręcasz nogę i potrzebujesz pomocy medycznej? Wszelkie wydatki, związane z tymi zdarzeniami, pokryte zostaną z ubezpieczeń: bagażu, kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Hestia Podróże – kompleksowa pomoc w zasięgu ręki:

 • Ty decydujesz, jaki zakres ubezpieczenia wybierasz i jak długo będzie trwała umowa,
 • w razie wypadku dzwonisz do całodobowego Centrum Alarmowego Assistance,
 • jesteś chroniony 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie.

Ubezpieczenie Hestia Podróże występuje w trzech wariantach:

 • Podstawowym,
 • Rozszerzonym,
 • Pełnym

W pakiecie Hestia Podróże ubezpieczysz:

 • koszty leczenia,
 • koszty transportu i repatriacji,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • koszty udzielenia natychmiastowej pomocy "assistance",
 • koszty pobytu osoby towarzyszącej,
 • koszty ratownictwa,
 • odpowiedzialność cywilna,
 • bagaż,
 • koszty opóźnienia dostarczenia bagażu,
 • koszty przerwania podróży,
 • koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia,
 • sprzęt narciarski.

Jak działa pomoc assistance?

Koordynatorzy z Centrum Alarmowego Assistance przyjmą zgłoszenie, szybko zorganizują pomoc w miejscu Twojego pobytu i poinformują, co robić dalej.

Pomoc ta obejmuje m.in.:

 • zlokalizowanie najbliższej placówki medycznej,
 • zorganizowanie transportu do wskazanego miejsca,
 • dokonywanie płatności na rzecz placówek medycznych, firm transportowych, hoteli i innych usługodawców,
 • koordynowanie przepływu informacji i nadzór nad przebiegiem leczenia,
 • kontakt z najbliższymi krewnym i poszkodowanego i informowanie ich o jego stanie zdrowia,
 • inne, niestandardowe działania, których wymaga sytuacja, w jakiej znalazł się poszkodowany.

Ubezpieczenie
Pakietowe

 • Ergo 7

Ergo 7 to innowacyjne ubezpieczenie, którego zakres możesz łatwo i szybko dostosować do swoich potrzeb. Do wyboru masz aż 19 różnych wariantów ochrony.

 

 • Hestia 7

Hestia 7 to pakiet siedmiu najważniejszych ubezpieczeń, które kompleksowo ochronią Twoją rodzinę i majątek. To pierwszy produkt finansowy wyróżniony prestiżowym Godłem Promocyjnym "Teraz Polska".

 

Ubezpieczenie takie, jakiego potrzebujesz – w pakiecie Hestia 7:

 • sam wybierasz zakres ubezpieczenia,
 • oszczędzasz pieniądze - wybierając kilka ubezpieczeń płacisz mniej,
 • otrzymujesz 20% zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne,
 • ustalasz dogodny termin spotkania z agentem Ergo Hestii,
 • możesz rozłożyć składkę ubezpieczeniową na raty,
 • nie tracisz czasu - wszystkie ubezpieczenia odnawiasz jednocześnie – raz w roku,
 • w razie jakichkolwiek pytań – po prostu dzwonisz do konsultanta (infolinia czynna 24 godziny na dobę).

 

Jasne zasady – bez skomplikowanych procedur:

 • łatwo i szybko zawierasz umowę – wnioski i polisy mają prostą, przejrzystą formę,
 • otrzymujesz najlepszy przewodnik po ubezpieczeniach – książeczkę ze wszystkimi dokumentami ubezpieczeniowymi i wskazówkami, jak postępować w razie szkody,
 • w przypadku szkody kontaktujesz się z Ergo Hestią przez nowoczesny system obsługi Klientów; szkodę zgłaszasz poprzez eKonto, czyli internetowy serwis do posprzedażowej obsługi Klienta, albo telefonicznie,
 • w każdej chwili masz możliwość sprawdzenia, na jakim etapie likwidacji jest Twoje zgłoszenie,
 • najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia nastąpi kontakt likwidatora celem uzgodnienia terminu i miejsca oględzin,
 • wypłatę odszkodowania otrzymasz w ciągu 14 dni od skompletowania wszystkich dokumentów, niezbędnych do zakończenia likwidacji szkody,
 • likwidacja szkód możliwa jest w trybie uproszczonym (na podstawie przesłanej faktury i zgłoszenia telefonicznego).

 

Hestia 7 - wszechstronne ubezpieczenie:

 • domu lub mieszkania,
 • obiektów małej architektury (m. in. ogrodzeń, altan, tarasów, basenów),
 • oszkleń (m. in. szyb okiennych i drzwiowych, luster, witraży),
 • mienia ruchomego (m. in. urządzeń i przedmiotów użytku domowego, sprzętu elektronicznego, sprzętu sportowego i turystycznego),
 • podręcznego mienia ruchomego (m. in. toreb, portfeli, dokumentów, telefonów komórkowych),
 • dzieł sztuki, antyków, przedmiotów kolekcjonerskich,
 • samochodu (OC, AC, NNW kierowcy i pasażerów),
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • kosztów ochrony prawnej (m. in. pomocy adwokata, uzyskania opinii biegłych i rzeczoznawców, kosztów opłat sądowych i administracyjnych).  

 

Hestia 7 oferuje kompleksowy pakiet USŁUG ASSISTANCE, dzięki któremu:

 • otrzymasz potrzebną opiekę lekarską (MEDICAL ASSISTANCE),
 • możesz liczyć na pomoc hydraulika, informatyka, ślusarza i innych specjalistów (HOME ASSISTANCE),
 • otrzymasz pomoc w przypadku zniszczenia ubezpieczonego domu lub mieszkania (SOS ASSISTANCE)

 

 • Hestia 1

Prosty pakiet ubezpieczeń, w którym szybko i wygodnie ubezpieczysz dom lub mieszkanie, samochód (OC, AC, NNW), następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz szkody wyrządzone innym osobom w życiu prywatnym (OC).

 

Wiesz o tym, że kupowanie ubezpieczeń w pakiecie jest tańsze, niż kupowanie ich osobno? Wszystko, co jest dla Ciebie najcenniejsze, możesz ubezpieczyć w jednym miejscu – szybko i taniej, niż się spodziewasz.

Pakiet Hestia 1 skonstruowany jest w taki sposób, by zawarcie umowy i korzystanie z ochrony ubezpieczeniowej było dla Ciebie i wygodne, i opłacalne. By znaleźć się pod ochroną pakietu Hestia 1, należy wykupić ubezpieczenia pozakomunikacyjne (tj. mienia, OC w życiu prywatnym oraz NNW) za łączną składkę nie mniejszą od zaledwie 100 zł, niezależnie od ilości wszystkich ubezpieczeń zakupionych w pakiecie. Ubezpieczenie zawiera się szybko i łatwo dzięki prostej i przejrzystej formie wniosków i polis.

 

Hestia 1 to najprostszy pakiet ubezpieczeń, w którym szybko i wygodnie ubezpieczysz:

 • dom lub mieszkanie,
 • samochód (OC, AC, NNW),
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • szkody wyrządzone innym osobom w życiu prywatnym (OC).

W skład pakietu Hestia 1 wchodzą:

 • ubezpieczenie mienia (mieszkania, domu jednorodzinnego lub mienia ruchomego),
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC),
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW),
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC),
 • ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (AC - autocasco),
 • ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy drogowej - HESTIA CAR ASSISTANCE.

Spośród wszystkich wymienionych ubezpieczeń wybierzesz te, które są Ci naprawdę potrzebne.

Ubezpieczenie
Życia i zdrowia

 • Hestia Altima

Altima jest krótkoterminowym ubezpieczeniem na życie, przeznaczonym dla osób aktywnych i często podróżujących. Już przy rocznej składce w wysokości 120 zł kwota świadczenia z ubezpieczenia sięga 101 tys. zł. Zawarcie umowy nie wymaga przedstawiania zaświadczeń o stanie zdrowia.

 

Jeśli prowadzisz aktywny tryb życia lub często podróżujesz, Altima to ubezpieczenie dla Ciebie. Składka 120 zł rocznie wystarcza, aby ubezpieczyć się na kwotę aż 101 000 zł! Pamiętaj, że to tylko 33 grosze dziennie, za które zapewniasz bezpieczeństwo sobie i swojej rodzinie.

 

 • Altima na życie,
 • ubezpieczenie zawierane jest na rok i może być przedłużane,
 • świadczenie dotyczy nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
 • dotyczy ubezpieczonego, który był przechodniem, pasażerem lub kierowcą pojazdu drogowego lub pasażerem pojazdu szynowego, powietrznego lub wodnego uczestniczącego w wypadku,
 • Altima zapewnia najwyższe sumy ubezpieczenia,
 • Altima jest idealnym uzupełnieniem pakietów majątkowych Ergo Hestii.

 

 • Hestia Aspira

Aspira to optymalne ubezpieczenie ochronne, zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa przy niskiej składce. Dzięki gwarancji uregulowania zobowiązań finansowych ubezpieczonego, pozwala na zachowanie stabilności finansowej w razie nieszczęśliwego zdarzenia. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć dzięki licznym opcjom dodatkowym.

 

Chcesz chronić siebie i Twoją rodzinę na wypadek gdyby sprawy przybrały zły obrót? Obawiasz się, że Twoi bliscy będą mieli problemy ze spłatą kredytów w razie nieszczęśliwego zdarzenia losowego?

Każdy chce bezpieczeństwa. Każdy chce dostatnio żyć, mieć własne mieszkanie, dobry samochód i spędzać wakacje w różnych miejscach świata. Dlatego korzystamy z życia i bierzemy kredyty. To całkiem normalne. Dobre ubezpieczenia zostały przygotowane tak, by chronić Ciebie i Twoją rodzinę na wypadek, gdyby sprawy przybrały zły obrót.

 

Aspira to nowoczesny i prosty produkt ochronny, dostosowany zakresem ochrony do potrzeb klienta.

Ubezpieczenie to daje możliwość uzyskania wysokiego poziomu świadczeń przy bardzo niskiej składce i stanowi gwarancję uregulowania zobowiązań finansowych (np. kredytu bankowego) oraz pozwala zapewnić Twoim bliskim stabilność finansową w razie nieszczęśliwego zdarzenia losowego.

 

Aspira to wysoka ochrona za niską składkę.

Nie pozwól, aby bliscy spłacali Twoje kredyty lub pozostali bez środków do życia! Weź sprawy w swoje ręce za lekką dla portfela kwotę - już od 30 zł miesięcznie.

 

Zobacz, jak Aspira spełnia Twoje oczekiwania:

 • wpłacasz niską kwotę, a otrzymujesz maksimum ochrony,
 • zapewniasz bezpieczeństwo Twoim bliskim,
 • decydujesz, czy chcesz ubezpieczyć się w razie innych niż śmierć zdarzeń losowych,
 • dopasowujesz wysokość składki do swoich wymagań.
 •  

Możesz rozszerzyć swoje ubezpieczenie o następujące opcje dodatkowe:

 • trwałe inwalidztwo lub trwała niezdolność do pracy wskutek wypadku,
 • złamania kości wskutek wypadku,
 • poważne zachorowania,
 • przejęcie opłacania składek przez Ubezpieczyciela na wypadek całkowitej niezdolności do pracy,
 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć wskutek wypadku w ruchu lądowym wodnym lub powietrznym,
 • leczenie szpitalne.

Ubezpiecz się jak najszybciej, aby jak najdłużej chronić siebie i swoich bliskich!

 

Aspira to optymalne ubezpieczenie zapewniające Ci wysoką ochronę za niską składkę.

W ramach produktu Aspira możesz także skorzystać z :

 • ubezpieczenia podstawowego - dla ludzi troszczących się o standard życia lub spłatę kredytu,
 • ubezpieczenia wypadkowego – jeśli prowadzisz atrakcyjny tryb życia, warto skorzystać z ubezpieczenia rozszerzonego o opcje wypadkowe,
 • ubezpieczenia na wypadek leczenia szpitalnego – za niewielką kwotę możesz rozszerzyć zakres ochrony na wypadek pobytu w szpitalu.

Dzięki możliwości indeksacji wysokość świadczeń ubezpieczeniowych pomimo inflacji nie traci na wartości.

 

 • Hestia Advanta

Advanta to Program Inwestycyjno - Rentowy, pozwalający zabezpieczyć przyszłość finansową Twoją i Twoich bliskich. Oszczędności zgromadzone w ramach ubezpieczenia pozwolą zapewnić Tobie gwarantowany poziom emerytury. Mogą być one wypłacane jednorazowo lub w postaci wybranego rodzaju renty.

 

Gdy kiedyś skończysz pracować, chcesz nadal pozostać osobą aktywną. Czeka Cię wiele lat życia. Emerytura to tylko ułamek zarobków z czasu aktywności zawodowej. Będziesz potrzebował więcej pieniędzy. Pieniądze są formą energii, a Advanta daje Ci energię na przyszłość. Sam zadecyduj jak wysoką rentę chcesz otrzymywać. Sam zadecyduj jak zamożnym chcesz być rentierem. Jesteśmy tu, aby pomóc Ci w realizacji Twoich planów na przyszłość.

 

Zobacz, jak Advanta dopasowuje się do Twoich potrzeb

Poznaj rozwiązanie, które elastycznie dopasowuje się do Twoich potrzeb, marzeń i możliwości:

 • decydujesz o wielkości kwot, które chcesz inwestować na poczet swojej renty,
 • decydujesz o tym, czy zainwestować jednorazowo, czy wpłacać składkę regularną,
 • decydujesz jak długo pomnażać swoje oszczędności,
 • wybierasz jedną ze strategii inwestycyjnych w ramach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych,
 • osobiście kształtujesz swoją przyszłość finansową!

 

Advanta to akumulator finansowej energii…

Naładuj go dziś, by podwójnie wykorzystać go jutro! Możesz swobodnie kształtować swoją przyszłość. Tobie pozostawiamy decyzje:

 • możesz zamienić część lub całość swoich oszczędności na rentę,
 • możesz to uczynić w dowolnym momencie,
 • twoja renta może być wypłacana okresowo lub dożywotnio,
 • Twoja renta nie jest opodatkowana podatkiem Belki,
 • Twoja renta może być wypłacona natychmiast lub po dowolnie określonym czasie.

Zainwestuj jeszcze w okresie swojej aktywności zawodowej. Advanta pozwoli Ci świadomie kształtować wysokość przyszłej emerytury. Advanta to rozwiązanie dla Ciebie!

 

Po dowolnym okresie oszczędzania (odroczenia) możesz wybrać odpowiadającą Tobie rentę:

 • renta okresowa – wypłacana przez okres od 5 do 20 lat,
 • renta dożywotnia – dożywotnie zabezpieczenie finansowe w okresie emerytalnym,
 • renta dożywotnia z okresem gwarantowanym – dla osób, które chcą chronić także swoich bliskich (w przypadku ewentualnej śmierci, renta będzie wypłacana wskazanym przez Ciebie osobom przez gwarantowany okres 15 lat lub do dnia wykupu wartości polisy),
 • możesz także zrezygnować z renty i jednorazowo wypłacić cały zgromadzony kapitał.

 

W ramach produktu Advanta oferowane są następujące Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, zróżnicowane pod względem ryzyka inwestycyjnego:

 • Fundusz Pieniężny - Legg Mason Zarządzanie Aktywami,
 • Fundusz Stabilnego Wzrostu - Legg Mason Zarządzanie Aktywami,
 • Fundusz Zrównoważony - Legg Mason Zarządzanie Aktywami,
 • Fundusz Dynamiczny - Legg Mason Zarządzanie Aktywami,
 • Fundusz Akcyjny - Legg Mason Zarządzanie Aktywami.

 

 • Hestia Femina

Ubezpieczenie Femina stworzone zostało specjalnie dla kobiet. Obejmuje ochronę przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, a także przed rakiem piersi. Femina zapewnia bezpieczeństwo przez 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie.

 

Jako kobieta, najlepiej zdajesz sobie sprawę ze szczególnych zagrożeń, które mogą Cię spotkać. Dbasz o swoje zdrowie i wolisz zapobiegać, niż leczyć. Teraz – dzięki ubezpieczeniu Femina - możesz zapewnić sobie jeszcze lepszą ochronę przed rakiem piersi, a także przed następstwami nieszczęśliwych wypadków.

 

Ubezpieczenie dla kobiet Femina zostało wyróżnione nagrodą „Alicja 2003”, przyznaną przez miesięcznik „Twój Styl”.

 

Dzięki ubezpieczeniu Femina:

 • w przypadku rozpoznania złośliwego nowotworu sutka otrzymasz świadczenia w wysokości od 9 tys. do nawet 30 tys. zł,
 • otrzymana pomoc finansowa pozwoli Ci na skorzystanie z fachowych porad najlepszych lekarzy, a także na pokrycie kosztów rehabilitacji,
 • oszczędzisz 10% standardowej wysokości składki, jeśli wybierzesz płatność jednorazową (na rok z góry),
 • aby zawrzeć umowę, nie musisz przedstawiać żadnych zaświadczeń o stanie zdrowia,
 • jesteś chroniona 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie.

 

Ubezpieczenie dla kobiet Femina zapewnia pomoc finansową w razie zachorowania na raka piersi. To także unikatowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Możesz je zawrzeć na wyjątkowo wysoką sumę - aż 100 tys., 200 tys., 300 tys. lub nawet 400 tys. PLN!

 

Femina - wrócisz do zdrowia

Już w momencie rozpoznania złośliwego nowotworu sutka otrzymasz pomoc finansową, której wysokość uzależniona jest od stopnia zaawansowania choroby. Wartość świadczenia bezpośrednio po wykryciu raka piersi wynosi 9.000 złotych. Jeśli choroba jest bardziej zaawansowana lub, mimo podjętych kroków medycznych, rozwija się, kwota ta może wzrosnąć do 30.000 złotych.

Uzyskane pieniądze pozwolą Ci skorzystać z porad najlepszych lekarzy i usług wyspecjalizowanych, prywatnych gabinetów. Szybka i fachowa pomoc zwiększa szansę na wyzdrowienie – walka z rakiem to walka z czasem! Po przebytej chorobie, skorzystasz z zabiegów rehabilitacyjnych - ubezpieczeniowa „witamina” pomoże Ci zregenerować siły i wrócić do zdrowia.

 

 • Hestia Forteo

Forteo to nowoczesne ubezpieczenie dla ludzi aktywnych. Obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków. Zakres oferty dopasowujemy do potrzeb Klienta. Umowa ubezpieczenia, zawierana na wysokie sumy, gwarantuje wysokie świadczenia finansowe.

 

Prowadzisz aktywny tryb życia? Potrzebujesz ubezpieczenia, które będzie w stanie dotrzymać Ci kroku. Forteo to nowoczesna oferta, stworzona z myślą o ludziach aktywnych. Umowę ubezpieczenia Forteo zawierasz na wysokie sumy: 100 tys., 200 tys., 300 tys. lub 400tys. ., więc świadczenia finansowe, uzyskane z ubezpieczenia, również będą wysokie.

 

Forteo – elastyczne ubezpieczenie

Ubezpieczając się w Forteo:

 • sam wybierasz zakres ubezpieczenia,
 • możesz opłacać składkę w ratach,
 • oszczędzasz nawet do 10% standardowej wysokości składki, jeśli wybierzesz płatność raz na kwartał, pół roku lub na rok,
 • aby się ubezpieczyć, nie musisz przedstawiać żadnych zaświadczeń o stanie zdrowia,
 • jesteś chroniony 24 godziny na dobę,  w każdym miejscu na świecie.

 

Forteo to nowatorskie ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie Forteo występuje w dwóch wariantach:

 1. Forteo Standard – w którym przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w Polsce i za granicą,
 2. Forteo Gold – obejmujące:
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w Polsce i za granicą,
  • wystąpienie zawału serca i udaru mózgu.

Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

 

Wariant Forteo Standard obejmuje świadczenia:

 • w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku,
 • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku,
 • z tytułu złamań.

Wariant Forteo Gold obejmuje świadczenia:

 • w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku,
 • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • z tytułu złamań,
 • w przypadku wystąpienia zawału serca i udaru mózgu,
 • dzienne świadczenie szpitalne w wysokości 100 złotych za każdy dzień pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

 

Zakres wariantu Forteo Gold możesz rozszerzyć o:

 • jednorazowe świadczenie w wysokości 100 tys. zł. złotych z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania pracy zawodowej (w następstwie nieszczęśliwego wypadku), do jakiej Ubezpieczony posiada kwalifikacje, wynikające ze zdobytego wykształcenia lub doświadczenia,
 • zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku (m.in. kosztów porad w prywatnych gabinetach lekarskich, kosztów operacji plastycznych, zakupu protez i lekarstw).

Ubezpieczenie Forteo zawiera się na okres jednego roku.

 

 • Medical Assistance

Bezpieczenie zapewnia zorganizowanie natychmiastowej pomocy w razie wystąpienia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie Medical Assistance można zawrzeć w wariancie podstawowym lub rozszerzonym.

Usługi Assistance realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Kontakt z nami jest niezwykle prosty! Jesteśmy dla Ciebie 24 godziny na dobę / 7 dni w tygodniu / 365 dni w roku. Wystarczy podać imię i nazwisko oraz numer polisy. Natychmiast po zgłoszeniu zorganizujemy niezbędną pomoc. Ubezpieczenie zapewnia zorganizowanie natychmiastowej pomocy w razie wystąpienia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenie Medical Assistance można zawrzeć w wariancie podstawowym, rozszerzonym lub maksymalnym.

Usługi Assistance realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • Hestia Duo Invest

Duo Invest to nowoczesny Program Inwestycyjno-Rentowy, ktory dostosowuje się do Twoich potrzeb. Pomaga w spełnieniu marzeń i zabezpieczeniu przyszłości.

 

Duo Invest to nowoczesny Program Inwestycyjno-Rentowy, ktory dostosowuje się do Twoich potrzeb. Pomaga w spełnieniu marzeń i zabezpieczeniu przyszłości.

Duo Invest zapewni stabilne jutro:

 • dodatkową emeryturę,
 • lepszą przyszłość i bezpieczeństwo dla dzieci lub wnuków (np. stypendium),
 • zabezpieczenie przyszłości finansowej rodziny,
 • możliwość spełnienia marzeń,
 • gwarancję 100% wpłaconego kapitału na wypadek śmierci.

 

Zadbaj o wygodę finansową Twoją i najbliższych.

Z Duo Invest możesz:

 • zmienić część lub całość zgromadzonego kapitału na nieopodatkowaną, gwarantowaną rentę,
 • dokonać wykupu polisy lub jej części,
 • zawiesić wpłacanie składek,
 • podwyższać i obniżać wysokość składki,
 • jeszcze bardziej elastycznie zarządzać swoimi inwestycjami dzięki dodatkowemu rachunkowi,
 • wybrać odpowiedni dla Ciebie rodzaj renty.
 

Ubezpieczenie
Firm

 • Hestia Moja Firma

W ramach pakietu Moja Firma Klienci mogą ubezpieczyć mienie firmy i odpowiedzialność cywilną. Oferta zawiera również ubezpieczenia NNW pracowników i komunikacyjne przedsiębiorców. W ramach uproszczonej likwidacji szkód odszkodowanie do 3 tys. zł wypłacamy bez oględzin.

 

Wiemy, jak ważną rolę w biznesie odgrywają czas i pewność. Dzięki pakietowi ubezpieczeń Moja Firma będziesz miał pewność, że Twoje przedsiębiorstwo jest dobrze chronione przed niespodziewanymi wypadkami. Zaoszczędzisz również czas, ponieważ wszystkie formalności załatwisz równocześnie.

 

Lider rynku ubezpieczeń

Pakiet ubezpieczeń dla małych firm Moja Firma został wyróżniony w 2002 roku prestiżową nagrodą Lider Rynku, zwyciężając w kategorii „Ubezpieczenia dla firm”.

 

Korzystne rozwiązania dla biznesu:

 • kompleksowe ubezpieczenie - cały majątek firmy ubezpieczasz w jednym zestawie,
 • formalności ograniczone do minimum – jeden wniosek i uproszczony tryb zawierania umowy,
 • nie tracisz czasu - ubezpieczenia odnawiasz równocześnie,
 • wszystkie dokumenty w jednym miejscu – otrzymujesz je we wspólnej książeczce,
 • oszczędzasz pieniądze – niska składka,
 • jeszcze większe oszczędności – skorzystaj z naszego systemu zniżek,
 • ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb – możesz rozszerzyć zakres OC,
 • niezawodna pomoc w zasięgu ręki - całodobowy serwis likwidacji szkód - wystarczy, że zadzwonisz.

System likwidacji szkód

Gwarantujemy szybką i sprawną likwidację szkody. Jakość systemu likwidacji potwierdzona została w 2002 roku, Godłem Promocyjnym „ Teraz Polska ”:

 • szkodę możesz zgłosić przez telefon,
 • najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych nastąpi kontakt likwidatora celem przeprowadzenia procedury likwidacyjnej (po nawiązaniu kontaktu likwidator poinformuje o dalszym sposobie likwidacji),
 • wypłatę odszkodowania otrzymasz w ciągu 14 dni od skompletowania wszystkich dokumentów, niezbędnych do zakończenia likwidacji szkody,
 • jeżeli wartość szkody nie przekracza 5 tys. zł, odszkodowanie wypłacimy w trybie uproszczonym – na podstawie przesłanej faktury i telefonicznego zgłoszenia.

 

W pakiecie Moja Firma możesz ubezpieczyć:

 • budynki i budowle,
 • wyposażenie, takie jak biurka, szafy, regały, maszyny i urządzenia biurowe (w tym sprzęt elektroniczny),
 • środki jakie zainwestowałeś w adaptację lokalu,
 • mienie, które wytwarzasz lub sprzedajesz,
 • pieniądze lub biżuterię, 
 • powierzone przedmioty, które naprawiasz lub przechowujesz,
 • przedmioty należące do Twoich pracowników, 
 • przedmioty ze szkła, kamienia, lustra, szyby w ladach chłodniczych,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody, spowodowane w związku z prowadzeniem działalności.

 

Do pakietu można dokupić również:

 • ubezpieczenie NNW pracowników,
 • ubezpieczenie komunikacyjne dla przedsiębiorców.

 

Bez dodatkowych opłat:

 • pokryjemy koszty, powstałe w wyniku akcji ratowniczej, gaśniczej, wyburzania, odgruzowania, zanieczyszczenia lub skażenia po wystąpieniu chronionego przez nas zdarzenia,
 • dodatkowo, zwrócimy również koszt montażu rusztowań lub ustawienia drabin przy wstawianiu na przykład stłuczonej szyby okiennej,
 • wypłacimy odszkodowanie za zniszczenia powstałe w skutek nieudanej próby włamania.

 

Po opłaceniu niewielkiej składki dodatkowej:

 • zapewnimy ochronę środków obrotowych Twojej firmy od ryzyka rozmrożenia,
 • obejmiemy jednakową ochroną urządzenia i maszyny ubezpieczone w miejscu prowadzenia działalności i każdym innym miejscu na terenie kraju,
 • instytucjom, które przyjmują dokumenty uprawniające do refundacji (np.: recepty), oferujemy ochronę przed ich utratą lub zniszczeniem.

 

Sprawdź, jakie zniżki oferujemy naszym Klientom:

 • do 25% zniżki na zakup ubezpieczeń komunikacyjnych,
 • 10% zniżki na zakup innych ubezpieczeń z naszej oferty.

A może - w ramach pakietu - wolisz skorzystać ze zniżki za:

 • bezszkodową kontynuację ubezpieczenia (do 20%),
 • dodatkowe zabezpieczenia (do 50%),
 • łączną składkę w ramach pakietu (do 5%),
 • wprowadzenie do ubezpieczenia udziału własnego (do 10%).

Aby znaleźć się pod ochroną pakietu Moja Firma, wystarczy wybrać jedno z najpopularniejszych ubezpieczeń (ubezpieczenie mienia od ognia, mienia od kradzieży lub ubezpieczenie OC).

 

 • Hestia Biznes

Hestia Biznes zapewnia kompleksową ochronę przedsiębiorstwa. W ramach pakietu można ubezpieczyć zarówno majątek firmy, jak i odpowiedzialność cywilną. Klienci Hestii Biznes korzystają ponadto z systemu atrakcyjnych zniżek.

 

Jesteś człowiekiem biznesu. Myślisz strategicznie, więc najlepiej wiesz, jakie znaczenie dla przyszłości Twojej firmy mają podejmowane teraz decyzje. Z pakietem Hestia Biznes możesz kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo Twojego przedsiębiorstwa. Hestia Biznes stanowi doskonałą ochronę Twojej działalności przed zagrożeniami, które mogą stanąć na drodze do Twojego sukcesu.

 

Hestia Biznes – same korzyści dla biznesu:

 • bogaty wybór ubezpieczeń mienia – sam decydujesz co ubezpieczasz,
 • szeroki zakres OC działalności - dopasowujesz ubezpieczenie do swoich potrzeb,
 • niskie koszty – kwota składki zależy od wybranych przez Ciebie ubezpieczeń,
 • system zniżek – abyś mógł zaoszczędzić jeszcze więcej.

 

Jasne zasady – bez skomplikowanych procedur:

 • łatwo i szybko zawierasz umowę – wnioski i polisy mają prostą, przejrzystą formę,
 • nie tracisz czasu - ubezpieczenia odnawiasz równocześnie,
 • wszystkie dokumenty w jednym miejscu – otrzymujesz je we wspólnej książeczce,
 • otrzymujesz najlepszy przewodnik po ubezpieczeniach – książeczkę ze wszystkimi dokumentami ubezpieczeniowymi i wskazówkami, jak postępować w razie szkody,
 • w przypadku szkody kontaktujesz się z Ergo Hestią przez nowoczesny system obsługi Klientów; szkodę zgłaszasz telefonicznie.

 

Pakiet Hestia Biznes to zestaw 11 ubezpieczeń dających wszechstronną ochronę przed różnymi rodzajami ryzyka, m. in.:

 • pożarem, zalaniami, gradobiciem,
 • kradzieżą z włamaniem,
 • rabunkiem,
 • wandalizmem,
 • wszelkimi szkodami w sprzęcie elektronicznym (np. w wyniku wadliwej obsługi),
 • stłuczeniem lub pęknięciem przedmiotów szklanych.

 

Jeśli nie chcesz zastanawiać się od czego masz chronić swoje mienie kup pakiet Hestia Biznes w opcji ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Ubezpieczeniem wówczas będą objęte wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia na skutek zaistnienia nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach bądź polisie.

 

W pakiecie Hestia Biznes możesz ubezpieczyć:

 • budynki i budowle,
 • wyposażenie, takie jak biurka, szafy, regały, maszyny i urządzenia,
 • komputery, faksy, drukarki oraz inny sprzęt elektroniczny,
 • przenośne urządzenia elektroniczne,
 • środki, jakie zainwestowałeś w adaptację lokalu,
 • mienie lub usługi, które wytwarzasz lub sprzedajesz,
 • pieniądze lub biżuterię,
 • powierzone przedmioty, które naprawiasz lub przechowujesz,
 • przedmioty należące do Twoich pracowników,
 • przedmioty ze szkła, kamienia i lustra,
 • oraz odpowiedzialność cywilną za szkody, spowodowane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Bez dodatkowych kosztów:

 • odpowiadamy za straty, powstałe w wyniku akcji ratowniczej, gaśniczej, wyburzania, odgruzowania, zanieczyszczenia lub skażenia po wystąpieniu szkody, a także koszty poszukiwania przyczyn szkody,
 • zwracamy koszty montażu rusztowań lub ustawienia drabin np. przy wstawianiu stłuczonej szyby okiennej.

Za niewielką dopłatą natomiast:

 • obejmiemy ochroną wyposażenie, które planujesz zakupić w okresie ubezpieczenia,
 • rozszerzamy ubezpieczenie o ochronę przed atakami terrorystycznymi,
 • odpowiemy za szkody w środkach obrotowych powstałych w wyniku podwyższenia się temperatury przechowywania w urządzeniach chłodniczych,
 • włączymy klauzule dodatkowe dostosowane do potrzeb Twojej działalności.

 

W ramach dodatkowego rozszerzenia pakietu Hestia Biznes:

 • pomożemy w przezwyciężeniu trudności, jakie spotkają Twoją firmę po wystąpieniu nagłej i nieprzewidzianej szkody,
 • pokryjemy uzasadnione koszty dodatkowe, powstałe w wyniku wynajęcia zastępczych pomieszczeń, maszyn i urządzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia pracowników, koszty przewiezienia sprzętu i poinformowania Twoich klientów o zaistniałych zmianach i utrudnieniach.

 

Różne potrzeby – jedno rozwiązanie

Każda firma jest inna, dlatego Hestia Biznes oferuje najszerszy na rynku zakres OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki specjalnym klauzulom, wybierzesz zakres OC idealnie odpowiadający wymaganiom Twojej firmy.

 

Wsparcie w trudnych sytuacjach

Hestia Biznes oferuje kompleksowy pakiet USŁUG BIZNES ASSISTANCE, dzięki któremu:

 • możesz liczyć na pomoc hydraulika, informatyka, ślusarza i innych specjalistów (assistance serwisowy),
 • w razie zdarzenia na terenie firmy lub w czasie podróży służbowej otrzymasz potrzebną opiekę lekarską (assistance medyczny),
 • m.in. pomożemy w znalezieniu informacji prawnej (assistance informacyjny).

 

Realnie niskie koszty

Składka w pakiecie Hestia Biznes uzależniona jest od zakresu ubezpieczenia. Ale to nie wszystko – Klienci Hestii korzystają także z systemu zniżek za:

 • bezszkodowy przebieg ubezpieczenia (do 20%),
 • dodatkowe zabezpieczenia (do 50%),
 • wprowadzenie franszyz redukcyjnych (do 20%).

Co jeszcze możesz otrzymać wraz z pakietem Hestia Biznes?

 • ubezpieczenia komunikacyjne z dużymi zniżkami (do 25%) od stawek taryfowych,
 • 10% zniżki na inne ubezpieczenia oferowane przez Ergo Hestię.

 

 • Hestia Rodzina

Ubezpieczenie Hestia Rodzina gwarantuje bezpieczeństwo finansowe Pracownikowi i jego najbliższym. Ubezpieczony objęty jest ochroną przez 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie. Zakres umowy można rozszerzyć dzięki licznym opcjom dodatkowym.

 

Korzyści dla Pracodawców:

 • umożliwiamy wliczenie składki do kosztu uzyskania przychodu firmy,
 • oferujemy narzędzie skutecznie motywujące Pracowników i zwiększające ich lojalność względem przedsiębiorstwa,
 • udostępniamy produkt, stanowiący dodatkowy atut w procesie rekrutacji specjalistów.

Zapewniamy szybką i sprawną obsługę ubezpieczonych Pracowników, począwszy od zawarcia umowy ubezpieczenia, a skończywszy na wypłacie świadczeń.

 

Korzyści dla Pracowników:

 • gwarantujemy finansowe zabezpieczenie Pracownika i jego najbliższych - Ubezpieczony objęty jest ochroną przez 24 godziny na dobę, w każdym miejscu na świecie,
 • zapewniamy wypłatę świadczenia już od pierwszego dnia trwania umowy ubezpieczenia,
 • oferujemy pełen wachlarz świadczeń dodatkowych, maksymalnie rozszerzających zakres ochrony - także na całą rodzinę Pracownika,
 • umożliwiamy indywidualną kontynuację ubezpieczenia grupowego.

Ergo Hestia, Agent Stanisław Pogoda i inni, Plac Wolności 15 lok 4A,
biuro@pogoda.rzeszow.pl, tel.177111960; 178581220, 602 898 108